eTeacher זכיינית משרד החוץ הישראלי

eTeacher פיתחה ומפעילה את בית הספר הווירטואלי לילדי השליחים של משרד החוץ הישראלי. בית הספר מנוהל על בסיס הטכנולוגיה הייחודית ללימוד מרחוק של eTeacher וצוות ההוראה של eTeacher, המאפשרים לתלמידים מכל קצוות תבל ללמוד בקבוצות קטנות, ממורים בישראל ולפי תוכנית הלימודים של משרד החינוך.

במסגרת הפעילות לומדים כ-250 תלמידים מאסיה, מאירופה ומאמריקה הלטינית. תכנית הלימודים של בית הספר הווירטואלי של משרד החוץ נוצרה כמענה לצורך של ילדי השליחים לרכוש את מיומנויות השפה העברית בהתאם לרמת כיתתם בארץ ולשמור על הקשר עם מורשת ישראל באמצעות תכנים בעברית.

התכנית מותאמת לתלמידים דוברי עברית, הנדרשים לתפקד בשפה אחרת.

באמצעות התכנית מחזקים התלמידים את הידע הלשוני הקיים, בונים את הידע החדש הנדרש בהתאמה לרמתם ומפתחים את הכשירות הלשונית הנדרשת לתפקוד בהצלחה לצורך לימודי לקראת החזרה למערכת החינוך בישראל עם סיום השליחות בחו"ל.

בתכנית יחידות לימוד שונות המותאמות לרמות ידע לשוני שונה של קהלי יעד שונים. עבור תלמידים דוברי עברית נבנו יחידות לימוד מרמת ההכנה לכיתה א ועד הכנה לבגרות במקצועות אזרחות, לשון והבעה. מטרות היחידות לגילאי החינוך היסודי וחט"ב מדורגות על פי טבלת ההישגים הנדרשים בתכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך. מטרות יחידות ההכנה לבגרות צמודות להנחיות משרד החינוך בכל תחום ותחום.

מכתב המלצה של מנהל מחלקת הרווחה, מר דני גדות:

מכתב המלצה של מנהל מחלקת הרווחה, מר דני גדות