גן חובה ויסודי

לקראת קריאה

הקורס בנוי מיחידות לימוד העוסקות בנושאים שונים: משפחה, חברים, עונות השנה ועוד. בכל יחידה ילמדו אותיות הא”ב דרך שירים וסיפורים קצרים.

לימוד אותיות הא”ב כבסיס לקריאה באמצעות שירי ילדים

מפגש עם תכנים בזיקה לתכנית הלימודים בגן בארץ

מיומנויות אורייניות לקראת קריאה:

 • זיהוי דמות ורקע
 • מוטוריקה
 • יכולת להעתיק אבחנה חזותית
 • היכולת לעשות אבחנות ולקבל סימנים מוסכמים

הקורס בנוי מיחידות לימוד העוסקות בנושאים שונים: משפחה, חברים, עונות השנה ועוד. בכל יחידה ילמדו אותיות הא”ב דרך שירים וסיפורים קצרים.

ראשית קריאה – חלק 1

התכנית “לומדים בלי סודות” היא תכנית להוראה שיטתית של המרכיבים הדרושים לרכישת הקריאה והכתיבה.

התכנית מזמנת התנסויות בקריאה ובהבנה של טקסטים במגוון דרגות קושי ובמגוון סוגות, התנסויות בכתיבה תוך כדי הקפדה על כתיבה תקנית, ומגוון פעילויות בשפה הדבורה. התכנית היא נדבך מרכזי לבניית סביבה לימודית עשירה ומגוונת, המאפשרת להתאים את ההוראה להתפתחותם של לומדים שונים. התכנית תואמת את הנושאים והמטרות של תכנית הלימודים של משרד החינוך.

ראשית קריאה – חלק 2

התכנית “מפתח הקסם” היא תכנית להוראה שיטתית של המרכיבים הדרושים לרכישת הקריאה והכתיבה.

התכנית מזמנת התנסויות בקריאה ובהבנה של טקסטים במגוון דרגות קושי ובמגוון סוגות, התנסויות בכתיבה תוך כדי הקפדה על כתיבה תקנית, ומגוון פעילויות בשפה הדבורה. התכנית היא נדבך מרכזי לבניית סביבה לימודית עשירה ומגוונת, המאפשרת להתאים את ההוראה להתפתחותם של לומדים שונים. התכנית תואמת את הנושאים והמטרות של תכנית הלימודים של משרד החינוך.

בחלק זה של התכנית נעסוק בטיפוח הבנת הנקרא ונדגיש את הצורך בהפקת משמעות מהכתוב וקישורה לעולמו של הלומד. כמו כן, התכנית מכילה שיעורים העוסקים במסורת ישראל- חגים ומועדים והעשרה לשונית.

קוראים בכיף

מטרת הקורס היא: לבסס, להעשיר ולטפח את מיומנויות השפה העברית. בקורס יושם דגש על התנסות בקריאה קולית של טקסטים (קטעי מידע, יצירות ספרותיות) והשתתפות בפעילויות בע”פ, בציור ובכתיבה. כל אלה תוך שימוש בתכנים מגוונים, כגון: חגי ישראל ועונות השנה, תקשורת וחברות, חי וצומח, ילדים בעולם ועוד.

קורס זה מקביל ברמתו לשיעורי עברית (כישורי שפה) בכיתות ב’ בישראל והתכנית תואמת את הנושאים והמטרות של תכנית הלימודים של משרד החינוך.

דגשים בקורס
הבחנה בין שמות ביחיד לשמות ברבים, הבחנה בין זכר ונקבה, סימני הפיסוק, סימני הניקוד, משפטי שאלה, רצף זמן, פעלים, הפכים, מילים נרדפות, משפחות מילים. כמו כן לומד הילד למלא הוראות, להקשיב לדברי המורה ולדברי חבריו לכיתה הוירטואלית, לעבוד בשיתוף פעולה, לגלות יצירתיות והעיקר – לקרוא בהבנה ובכיף!

על קצה הלשון

כחלק ממטרת העל של תכנית הלימודים של החינוך הלשוני לטיפוח אדם אורייני, התלמידים בקורס לכיתה ג’ יתרכזו במספר מטרות למידה וביניהן:

 

 •  ישלטו בעברית התקנית וידעו להשתמש בה בכתב ובעל פה בנסיבות הולמות על ידי האזנה והשתתפות בשיחה ובדיון, קריאה שוטפת, רהוטה ומדויקת וכתיבה בכתיב נכון.
 •  יוכלו להבין טקסטים כתובים במגוון סוגות ואף להפיק טקסטים שהולמים את הנושא, הנמענים, ואת מוסכמות הסוגה.
 •  יפתחו מודעות לשונית וירחיבו את הידע הלשוני: יוכלו להתבונן בשפה, להבין את היסודות המרכיבים אותה ולחשוב באמצעותה. יילמדו בין היתר: הכרת תפקידים של סימני הפיסוק, הבנת המושג “שורש” ותפקידו, הכרת דרכי השימוש בשמות המספר, אותיות השימוש ומונחי כינויי גוף זכר ונקבה.
 •  יפתחו זיקה למורשת התרבותית הישראלית היהודית.

 

הקורס תואם ברמתו לדרישות משרד החינוך בלימודי הלשון וההבעה בבתי הספר היסודיים בארץ.

בשבילי העברית

הקורס מבוסס על מקבצי “אשכולית” לכיתה ד. התכנית תואמת את הנושאים והמטרות של תכנית הלימודים בלשון של משרד החינוך.

בחלק הראשון של הקורס ילמדו התלמידים את משמעותם של ביטויים, מילים ומשפטים ואת אופן יישומם התקני בטקסט. הם יחקרו את התכונות העיקריות המאפיינות את מבנה המילה (שורש ומשפחות מילים) ואת חלקי-הדיבור (שם עצם, פועל ותואר) במשמעות המיוחדת של כל אחד מהם בהקשר התוכני.

כמו כן, יתוודעו התלמידים אל תכונות נוספות של אותיות הא-ב באמצעות המושג גימטריה, ויתרגלו את השימוש התקין בשמות המספרים.

החלק השני יוקדש להבנה מעמיקה יותר של חלקי המשפט, תפקידם והמשמעות שהם מעניקים למסר ולהעשרת אוצר המלים. כמו כן ילמדו התלמידים את “שמות הגוף” ו”מילות הזמן” ואת אופן השימוש בהם במשפט ובטקסט, וירכשו ידע בסיסי הנדרש להתמצאות במילון.

אני קורא ומבין בלי ניקוד

לימוד שיטתי ומכוון של המבנים הלשוניים, דפוסי השיח ומערכת הכללים של השפה הנדרשים לקריאה, כתיבה האזנה ודיבור ברמה הנדרשת מתלמידי כיתה ה’ בארץ.

הקורס מפתח את הכשירות הלשונית בשפה העברית באמצעות שיחה, קריאה וכתיבה של מגוון טקסטים מסוגות רבות, למטרות שונות ומעולמות שונים. הקורס מבוסס על מטרות נבחרות מתוך תכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך: חינוך לשוני: עברית, שפה ותרבות
בנוסף לכך מאחר שכל תלמידי הקורס גרים מחוץ לישראל אנו שמים דגש מיוחד על חיזוק הקשר עם מורשת ישראל.

חטיבה

תכנות ופיתוח אפליקציות למחשב ולסמרטפון לילדים

iThink Different – התוכנית לפיתוח מנהיגות טכנולוגית

מהם תכני הלימוד

תכני הלימוד בתוכנית לפיתוח מנהיגות טכנולוגית מורכבים משני ערוצי לימוד עיקרייo משלבים לימודי תכנות ובניית תוכנה והקניית כלים לפיתוח חשיבה המצאתית̈ פיתוח עצמאי של רעיונות והגשמה שלהם בפועל. מפגשי התכנות כוללים לימוד עיוני של חומר חדש ותרגילי תכנות בשלוש רמות ידע. מפגשים בנושא חשיבה המצאתית כוללים מצגות רלבנטיות לנושא ותרגול מעשי של כלים להמצאה והצגת רעיונות חדשים. תוכנית הלימוד מורכבת מתכנים מגוונים המאפשרים לילדות וילדים בעלי תכונות אופי שונות . ילדים יצירתיים̈ בעלי דמיון מפותח̈ ילדים בעלי אוריינטציה טכנולוגית וכו’. ללמוד ולהכיר את נקודות החוזק שלהם ושל עמיתיהם ולעבוד בשיתוף פעולה.

לשון והבעה לחטיבת הביניים

מטרות הקורס:

 • לשפר אצל התלמיד את הכשירות הלשונית בשפה העברית הנדרשת לתלמידי חטיבות הביניים. הדגש יושם על פיתוח יכולות ההבעה בכתב ובעל פה והבנת הנקרא.
 • חיזוק הקשר עם מורשת ישראל.

הקורס תואם בדרישותיו את דרישות משרד החינוך בלימודי הלשון וההבעה בחטיבות הביניים בישראל.

שיטת הלימוד:

 • הוראה אינטגרטיבית של מקצועות הומאניים: ספרות, מקרא, היסטוריה ופילוסופיה. בתהליך הלימוד יושם דגש על ההיבטים הלשוניים ועל ההיבט המושגי של מורשת ישראל:
 • הבעה בכתב ובעל פה – שליטה במיומנויות כתיבה לחטיבות ביניים כגון: כתיבת תשובה, מכתב, סיכום, טקסט חוויתי ועוד.
 • הבנת הנקרא – שליטה במיומנויות הקריאה לחטיבות הביניים: זיהוי רכיבי הטקסט, הבחנה בין סוגי שאלות, איתור משפטים מרכזיים ומשפטים תומכים ועוד.
 • מורשת – הנחלה של מושגי יסוד ביהדות ובזהות יהודית וישראלית.

ראשית הקריאה לבני נוער

הקורס בנוי מיחידות לימוד ברמות שונות. ברמה הבסיסית מטרת הלמידה היא הקניית מיומנויות היסוד של הקריאה, הכתיבה וההבעה בכתב ובע”פ. ברמות הביניים וברמות הגבוהות מטרות הלמידה הן בהרחבת מעגלי הידע הלשוני כאמצעי להמשך פיתוח הכשירות הלשונית ברמה הנדרשת בארץ.
הלמידה מתקיימת באמצעות מפגש עם טקסטים המייצגים ז’אנרים שונים ותכנים המייצגים נושאים הפונים אל עולמם התרבותי, חברתי ולימודי של הלומדים. לדוגמא, טקסטים שיש להם זיקה להוויה הישראלית של “ישראלים בחו”ל”.
הטקסטים יהוו את נקודת המוצא לרכישת המיומנויות ופיתוח כישורי השפה בתחומי הלשון, ההבעה בכתב ובע”פ, וההבנה. התכנית תעמוד בזיקה למטרות משרד החינוך.
חומרי הלימוד המלווים את הקורס הם ספר בהתאמה לצורכי הלומדים ומנוי לעיתון ינשוף.