ראשית קריאה – חלק 1

 • מבנה הקורס ומטרתו

  התכנית "לומדים בלי סודות" היא תכנית להוראה שיטתית של המרכיבים הדרושים לרכישת הקריאה והכתיבה.

  התכנית מזמנת התנסויות בקריאה ובהבנה של טקסטים במגוון דרגות קושי ובמגוון סוגות, התנסויות בכתיבה תוך כדי הקפדה על כתיבה תקנית, ומגוון פעילויות בשפה הדבורה. התכנית היא נדבך מרכזי לבניית סביבה לימודית עשירה ומגוונת, המאפשרת להתאים את ההוראה להתפתחותם של לומדים שונים. התכנית תואמת את הנושאים והמטרות של תכנית הלימודים של משרד החינוך.

  קהל יעד

  תלמידים בעלי מיומנות התואמת יכולות של תחילת כיתה א' בארץ

  אורך הקורס

  שיעורים פרטיים – בהתאם לזמינויות התלמידים

  בתום הקורס התלמיד יידע

  הקורס מביא את התלמיד לרמה של אמצע כיתה א' בישראל

  • התלמיד יידע לקרוא מילים פשוטות, ומשפטים פשוטים מנוקדים בקמץ, פתח וחיריק.
  • התלמיד יהיה מוכן לחלק ב' של הקורס התואם את החצי השני של כיתה א' בישראל.
  • בסופו התלמיד יידע לקרוא סיפורים קצרים מנוקדים.
  • התלמיד יכיר את חגי ישראל ומועדיו.
  • התלמיד יעשיר את אוצר המילים שלו בעברית.

  Study kit for this course

  חוברות עבודה לקורס

  • מפתח הקסם 1
 • סיליבוס הקורס