תכנית הלימודים

תכנית הלימודים של בית הספר הווירטואלי לילדי ישראלים בחו"ל נוצרה כמענה לצורך של תלמידים (באמצעות הוריהם) לרכוש את מיומנויות השפה העברית בהתאם לרמת כיתתם בארץ ולשמור על הקשר עם מורשת ישראל באמצעות תכנים בעברית. כיום, התכנית מספקת מענה גם לדוברי שפה זרה המעוניינים ללמוד עברית.

התכנית מותאמת לתלמידים דוברי עברית, הנדרשים לתפקד בשפה אחרת. ולדוברי שפה זרה המעוניינים ללמוד עברית. הדגשי הלימוד הם על קריאה, כתיבה, האזנה ודיבור למטרות שונות.

באמצעות התכנית מחזקים התלמידים את הידע הלשוני הקיים, בונים את הידע החדש הנדרש בהתאמה לרמתם ומפתחים את הכשירות הלשונית הנדרשת לתפקוד בהצלחה לצורך לימודי, חברתי ותרבותי.

בתכנית יחידות לימוד שונות המותאמות לרמות ידע לשוני שונה של קהלי יעד שונים. עבור תלמידים דוברי עברית נבנו יחידות לימוד החל מרמת ההכנה לכיתה א' ועד הכנה לבגרות במקצועות אזרחות, לשון והבעה. מטרות היחידות לגילאי החינוך היסודי וחט"ב מדורגות על פי טבלת ההישגים הנדרשים בתכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך. מטרות יחידות ההכנה לבגרות צמודות להנחיות משרד החינוך בכל תחום ותחום.

תכני הלימוד פותחו למצגות לימוד במיוחד עבור הקהל הייחודי שלנו. חלק גדול מהתכנים במצגות פותח על בסיס תכניות הלימוד של מט"ח, גוף עתיר נסיון המוכר על ידי משרד החינוך ונחשב כאחד מספקי התוכן המשמעותיים ביותר בבתי הספר. בנוסף משולבים בהתאמה גם אלמנטים נוספים כמו שירים, אתרים, קטעי עיתונות ופעילויות שפותחו על ידי אנשי התוכן של eTeacher.

עבור דוברי שפה זרה המעוניינים ללמוד עברית פותחו יחידות אולפן לילדים ולמבוגרים. מטרות היחידות להקנות את הכשירות הלשונית הנדרשת לתפקוד בסיסי בעברית של יום-יום. הקורס שם את הדגש על דיבור וקריאה של עברית מדוברת (שפת היומיום בישראל). במהלך הקורס לומד התלמיד לזהות את אותיות הא"ב ואת התנועות ורוכש אוצר מילים ומיומנויות שפה המהוות בסיס לניהול שיחות בסיסיות בנושאים שכיחים. הקורס מקביל ברמתו לשלב ראשון של לימודי אולפן בישראל.